Žulové urny

Pohřební urny jsou kamenné schránky na popel do nichž se vkládají plastové nádoby s popelem zesnulého.
Všechny urny jsou vhodné pro umístění na sokl nebo krycí desku hrobu. Jsou odolné vůči povětrnostním vlivům.