Z čeho vyrábíme, materiály

Tvrdé kameny jsou magmatické hlubinné horniny (vyvřeliny), přičemž se různé minerály při tavení v nitru Země mísí. Tyto minerály poskytují hornině barvu, lesk a strukturu. K hlavním složkám patří zpravidla pouze tři minerály: živec, křemen a slída. Jako obchodní název se zpravidla používá pouze žula nebo rula.
Velice tvrdé a husté druhy v důsledku tektonických posunů ztuhly pod zemskou kůrou. Čím blíže k povrchu masa ztuhla, o to nižší je hustota; Tyto žuly mají také často světlejší zabarvení. Znakem ztuhnutí ve větších hloubkách je tmavošedé až černé zabarvení – černá se nazývá také plutonit nebo gabro. Žluté zabarvení odkazuje na oxid železa blízko povrchu a má menší hustotu. Za barevné rozdíly, ke kterým dochází u přírodních kamenů, zakalení, struktury, zbarvení, případně jejich neexistence, ale také například za prázdná místa, vměsky, trhliny, atd., přirozeně se vyskytující, nepřejímá dodavatel žádné ručení a tyto nepředstavují snížení hodnoty přírodního kamene. U různých barevných přírodních kamenů může na základě nejrůznějších struktur minerálů docházet za normálních podmínek prostředí, jako je ultrafialové záření a kyslík, ke změnám zabarvení nebo vyblednutí.

Standartně zpracováváme tyto druhy žul:


 • Africa Red.jpg

  Materiál název: Africa Red

 • Bianco Crystal.jpg

  Materiál název: Bianco Crystal

 • Bianco Tarn.jpg

  Materiál název: Bianco Tarn

 • Granit Aurora.jpg

  Materiál název: Granit Aurora

 • Granit Balmoral.jpg

  Materiál název: Granit Balmoral

 • Granit Impala.jpg

  Materiál název: Granit Impala

 • Granit Labrador.jpg

  Materiál název: Granit Labrador

 • Granit Liberec.jpg

  Materiál název: Granit Liberec

 • Granit Paradiso.jpg

  Materiál název: Granit Paradiso

 • Granit Vanga.jpg

  Materiál název: Granit Vanga

 • Granit Viscont.jpg

  Materiál název: Granit Viscont

 • Halandie.jpg

  Materiál název: Halandie

 • Himalaya.jpg

  Materiál název: Himalaya

 • Multicolor.jpg

  Materiál název: Multicolor

 • Nero Absoluto.jpg

  Materiál název: Nero Absoluto

 • Tan Brown.jpg

  Materiál název: Tan Brown

 • Verde Candeas.jpg

  Materiál název: Verde Candeas