Žulové svítilny, lucerny, lampy

Lucernu a vázu je možné přišroubovat nebo přilepit na sokl nebo krycí náhrobní desku. Do dna lucerny je k tomuto účelu vyvrtán upevňovací otvor. Aby se zamezilo poškození lucerny vlivem mrazu je do dna lucerny vyřezána drážka, kterou může odtéci voda. Tuto drážku je nutné udržovat vždy čistou. Náhrobní lucerny jsou tvarově řešeny tak, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu a tím i bezproblémové hoření svíčky. Do těchto luceren smí být použity pouze hřbitovní svíčky v nehořlavém obalu. Stejně tak je možné použít i svíčky na baterie. V žádném případě nesmí být použity normální voskové svíce bez obalu.